LE BOURGEOIS REVENANT

LE BOURGEOIS REVENANT

- in Auswitz és a hétköznapok, Kiemelt, Komoly
2544
Thury LIli kollázsaThury LIli kollázsa

 

A következő Adorno-szemelvény:
a kísértetté vált polgárságról…

 
 
A huszadik század első felének fasiszta rezsimjeiben az ósdi gazdasági forma abszurd módon stabilizálódott, és megsokszorozta azt a szörnyűséget, amelyre fenntartása érdekében szüksége van, s értelmetlenségét ezúttal nyíltan ki is mutatta. De ez jellemzi a magánéletet is. A rendelkezési joggal együtt jellegében újfent megszilárdult a magántulajdonra alapuló, fojtogató rend, az érdekek partikularizmusa, a család rég meghaladott formája, a tulajdonjog, illetve ennek reflexiója. Mindez azonban rossz lelkiismerettel, az igaztalanság alig titkolt tudatában. Ami valaha jó és illendő volt a polgári világban, a függetlenség, az állhatatosság, az előre gondolkodás, a körültekintés – az mind velejéig romlottá vált. Hiszen a polgári létformákat elkeseredetten konzerválják, holott gazdasági előfeltételeik megszűntek. A magánjelleg magánzásba ment át, ami titkon ugyan, de mindig is így volt, a magánérdekekhez való görcsös ragaszkodásba pedig düh keveredett amiatt, hogy tulajdonképpen senki nem hajlandó észrevenni, minden másmilyen és jobb is lehetne. A polgárok elvesztették ártatlanságukat, emiatt pedig egészen megátalkodottá és gonosszá lettek. Az óvó kéz, amely még mindig műveli és gondozza a kertecskéket, mintha azok nem váltak volna már réges-rég parcellává, a kéz, amely távol tartja az idegen behatolókat, immár azzá a kézzé vált, amelyik megtagadja a menedékjogot a politikai menekültektől. A hatalom birtokosai és kísérőik objektíve fenyegetettként szubjektíve végleg embertelenné válnak. Így tér meg saját magához az osztály, sajátjává téve a világ folyásának romboló akaratát. A polgárok katasztrófával fenyegető kísértetekként élnek tovább.
 
 

(MESÉS Péter fordítása)

 
 

Thury LIli kollázsa
Thury LIli kollázsa

Facebook Comments