A Népliget átalakítása: a Zöld Oroszlánok Egyesület álláspontja

A Népliget átalakítása: a Zöld Oroszlánok Egyesület álláspontja

- in Komoly, Napi judaisztika, Uncategorized
656
novenyek3fu

nepligethezA Zöld Oroszlánok Egyesület értékelése a BFVT kérdőívére

 

Bevezető

Köszönjük a lehetőséget, hogy civil szervezetként előzetesen véleményezhetjük a tervezett kérdőívet. Ugyanakkor szeretnénk leszögezni, hogy a munkafolyamat fontos része lett volna, hogy más civil szervezetekkel az álláspontunkat egyeztessük, vagy akár szakértők, kerttervezők bevonásával alkothassunk véleményt a témáról. Erre a véleményezésre rendelkezésre bocsátott időintervallum (kevesebb, mint egy hét) nem elegendő.  A Népliget olyan értéke a fővárosnak, amit meg nem bocsátható bűn elherdálni, vagy kapkodva, átgondolatlanul kezelni.

Szintén leszögezzük, hogy a kérdőívet egy sajátos és használható eszköznek tartjuk, különösen úgy, hogy alapos, sok kérdést feltevő munkát kaptunk kézhez. A járványhelyzet miatt kézenfekvő ennek az alkalmazása, de csak úgy, ha a pillanatnyi helyzet elmúltával nem helyettesíti az alapos tájékoztatás után életre hívott szakmai, civil és lakossági fórumokat.

Szeretnénk jelezni azt is, hogy a Zöld Oroszlánok Egyesület szakmai profilja nem a várostervezés, így nem tudunk, és nem is szándékozunk szigorúan szakmai véleményt adni. Ezzel egyidőben úgy gondoljuk, hogy civil zöld szervezetként és a várost aktívan és tudatosan használókként jogunk, kötelességünk és felelősségünk észrevételeinket rögzíteni, mivel életünk kialakítása egyénileg, vagy csoportként nem választható el attól a szemponttól, hogy ezt hol, és milyen körülmények között gyakorolhatjuk. Szempontunk még, hogy egy zöld terület átalakítása, illetve bármilyen beavatkozás csak hosszú idő elteltével orvosolható, a hibák és tévedések generációk életminőségét befolyásolják: a lehetőséggel élni kívánunk, de szorgalmazzuk további civil szervezetek véleményének kikérését.

Általános alapelveink a Népliget kapcsán

Azt gondoljuk, hogy a zöld területek önmagukban értéket képviselnek, amelynek megőrzése felelősségünk és kötelességünk. A Népliget legfőbb értéke a létezése, alapfunkciója pedig a városon belüli szabad, zöld terület, tágas tér biztosítása, fennmaradása. A modern ligetek kétségtelenül valamikor mesterségesen létrehozott terek, amelynek célja a rendelkezésünkre álló szabadidő zavartalan környezetben való eltöltése, illetve keretet adnak a társas életre és magányos tevékenységekre, sétára, olvasásra, vagy egyszerűen csak nézelődésre. Kézenfekvő és életbevágó funkciója egy város levegőminőségének javítása. Önálló szempontként kezeljük továbbá azt is, hogy a városi, beépített környezeten belül egy liget változatos növényvilágával és beépítetlenségével önálló esztétikai értékkel bír, egyszerűen mondva szép. Ez a szépség pedig a mérhető élettani hatásokon túlmutatva egy minőségi, élhető élet vágyát, az ahhoz való ragaszkodást alapozza meg.

Egy ligetnek terjedelmében és természeti gazdagságában alkalmasnak kell lennie arra, hogy az általunk, városi civilizációban élő emberek által okozott zaj-, fény- és levegőszennyezettség elől reális időn belül menedékre, nyugalomra leljünk.

A városi civilizációs körülmények között a ligetbe látogatók egy mini kaleidoszkópban emlékeztetőt kapnak az évszakok változásáról, a civilizációs előnyökért fájó mértékben feladott természeti környezetről. Ez az emlékeztető pedig figyelmeztetés és ösztönzés is egyben arra, hogy a még meglévő természeti értékek elszánt védelmében saját, szűkebb környezetükben a lehető legtöbb alkalommal határozottan fellépjenek.

A varietas delectat elve

Budapest emblematikus zöld területei közé tartozik a Népliget. Kihasználhatósága a Margit szigetéhez, vagy az építkezés előtt Városligethez hasonló. Karakterében és elhelyezkedésében azonban nagyon is eltérő a két példához képest. Szeretnénk kiemelni azt a szempontot, hogy a népszerű, mindennapi használatra kialakított zöld területek eltérő karaktere fontos és megőrzendő előny: a területek karaktere közötti eltérés pont különbözőségüknél fogva ugyanis valós alternatívákat nyújt a szabad téren eltöltött idő kihasználására. A Népliget kicsit kócos, zegzugos, nehezebben kiismerhető szépsége, kalandossága a többiekhez képest más lehetőséget nyújt, más közösségeket vonz, ezért óvnánk mindenkit attól, hogy a zöld területeket egymás képére formálva univerzalizája azokat.

A fentiekből a következő gyakorlati álláspontok következnek.

  1. A Népliget beépítését, új épületek felhúzását és minden olyan építkezést, amely a Népliget növényvilágában kárt tesz, ellenezzük. (Új építményként nyilvános WC-k felállítását szorgalmazzuk.)
  2. Arra az előre eldöntendő kérdésre, hogy a Népligetnek el kell-e tartania magát, amihez elkerülhetetlenül újabb szolgáltatásoknak teret adó építkezésekre kell engedélyt adni, a Liget önálló értékét elismerve határozott nemmel válaszolunk.
  3. A már meglévő épületek felújítását (különös tekintettel a kuriózumnak számító Planetáriumra) támogatjuk. A többi épület multifunkcionalitását, a helynek megfelelő szerepük megkeresését szintén örömmel támogatjuk.
  4. A már meglévő játszóterek, padok felújítását, modernizálását örömmel fogadjuk, újak létrehozását, elhelyezését erősen mértékkel.
  5. Javasoljuk, hogy a területen tervezett változtatásokat egyenként, önállóan is egyeztessék egy ilyen célra létrehozott civil fórummal.

 

 

A kérdőívvel kapcsolatos konkrét javaslatok, ZOE

A negyedik pont után érdekes lehet esetleg: Átlagosan mennyi időt tölt a Népligetben egy-egy alkalommal?

  1. pont: „egyéb” válasz lehetőség megadása, lehet olyasmi, amire nem gondoltunk és érdekes
  2. pont: térkép ne legyen kötelező, szöveges válasz is adható legyen
  3. pont „növényzet rossz állapota”: ez magában rejti azt a véleményt, hogy a növényzet állapota rossz. Szerintünk nem tragikus, de ápolásra, pótlásra szorul. A „funkcióhiány” szerintünk nem értelmezhető és szintén azt sugallja, hogy a Liget betöltésre szorul.
  4. pont: az extrém sportpályák ne legyen választható lehetőség, nem a Népligetbe való. A grillezés szintén rossz ötlet, nemzetközi példán (Jeruzsálem, Gan haPoamon) láttunk ilyen funkciót, tönkreteszi a parkot, egy hatalmas ligetben pedig kezelhetetlen, ellenőrizhetetlen, és szintén tönkreteszi a területet. Zárt kutyafuttatót elképzelhetőnek tartunk, de itt azt a kérdést kellene tisztázni, hogy a liget további területén a kutyákat szabadon lehet-e engedni, vagy sem. Amennyiben a zárt kutyafuttató léte más területen nem engedi a kutyák és gazdáik szabad mozgását, akkor nem látjuk élhető és betartható opciónak.

Faállomány megújítása: a megfogalmazottakkal egyetértünk, de a Városligettel kapcsolatos keserű tapasztalatok miatt civil szakmai kontrollt javaslunk.

  1. pont: Itt nem skálán kellene értékelni, hanem a „több válasz is adható” utasítást lenne érdemes mellékelni, talán egyszerűbb lenne így.

Az információs felületekhez hozzáfűzött észrevételünk: Az ismertető táblákat mi mérsékelten használnánk, tanösvényeket is inkább úgy oldanánk meg, hogy a ligetben sétálót ne zavarja a sok kitett felület, ami önmagában is erodálódik, valamint ki van téve a rongálásnak. Részben párhuzamosan illetve sokszor helyette internetes applikációk fejlesztését, kidolgozását javasolnánk, online térképekkel és bő információs, tanuló anyagokkal a Népligetben látható növényvilágról, a liget történetéről és kulturális vonatkozásairól.

 

Üdvözlettel:

Sturovics Andrea

elnök, Zöld Oroszlánok Egyesület

Budapest, 2020. november 15.

 

 

 

About the author

Hebraista. Egyetemi tanulmányok: hebraisztika, PPKE BTK (diploma, 2003), Rothberg International School, Hebrew University of Jerusalem (egyéves program, 2002–2003), visiting student (2003–2005) ELTE BTK, PhD-tanulmányok (2009–). Munka: Marom Budapest, Sirály (2006–2009), Pilpul.net szerk. (2006–2009, 2014–2016). Érdeklődés: rabbinikus irodalom, modern zsidó jog.

Related Posts

Facebook Comments