meses peter

meses peter

Thury Lili kollázsa
Auswitz és a hétköznapok Kiemelt Komoly
  Adorno-sorozatunk folytatódik a Minima Moraliából!     Ha a társadalom, amint azt az egyik kortárs elmélet tanítja, valóban egyfajta bűnbanda, akkor annak leghívebb modellje éppen a kollektívum ...
PLURALE TANTUM bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Thury Lili kollázsa
Auswitz és a hétköznapok Kiemelt Komoly
  Adorno-sorozatunk a Minima Moraliából végre újra folytatódik! Megrázó a döbbenetesség…     A technicizálódás egyelőre pontossá és nyerssé teszi a gesztusokat, s velük együtt az embereket. A ...
NE KOPOGJANAK bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Thury Lili kollázsa
Auswitz és a hétköznapok Kiemelt Komoly
  A következő szeletke Theodor W. Adorno Minima Moraliájából!     A korszak védjegye, hogy kivétel nélkül egyetlen ember sem tudja a saját életét valamennyire is transzparens értelemben ...
A TULAJDONJOG FÖNNTARTÁSA bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Thury LIli kollázsa
Auswitz és a hétköznapok Kiemelt Komoly
  A következő Adorno-szemelvény: a kísértetté vált polgárságról…     A huszadik század első felének fasiszta rezsimjeiben az ósdi gazdasági forma abszurd módon stabilizálódott, és megsokszorozta azt a ...
LE BOURGEOIS REVENANT bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Thury Lili kollázsa
Auswitz és a hétköznapok Kiemelt Komoly
  Az Adorno-darabok folytatódnak! A Minima Moraliából…     Az erotikus minőségek birodalmában, úgy tűnik, az értékek átalakulóban vannak. A liberalizmus korában, egészen napjainkig, a jó társaságból való ...
INTER PARES bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Thury Lili grafikája
Auswitz és a hétköznapok Kiemelt Komoly
  Az Adorno-szemelvények folytatódnak! …az Auschwitz és a hétköznapok alrovatban   A házasság, aminek már csak a csúf paródiája él tovább abban a korban, amelyik kihúzta a talajt ...
KÜLÖN – EGYÜTT bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

9 - Elsősorban egyvalami, gyermekem_kicsi
Auswitz és a hétköznapok Kiemelt Komoly
  Az alrovat második darabja Adorno Minima Moraliájából   A hazugság erkölcstelensége nem a legszentebb igazság megsértéséből áll. Erre az igazságra annak a társadalomnak van a legkevésbé joga ...
ELSŐSORBAN EGYVALAMI, GYERMEKEM bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Thury Lili kollázsa
Auswitz és a hétköznapok Kiemelt Komoly
  Az Auschwitz és a hétköznapok alrovatunk Th. W. Adorno Minima Moraliájából válogató sorozatának első darabja!   Valamelyik újságban egy üzletember nekrológjában ez állt: „lelkiismeretének tágassága vetekedett szívbéli ...
VÉGSŐ LETISZTULTSÁG bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva