KÜLÖN – EGYÜTT

KÜLÖN – EGYÜTT

Thury Lili grafikájaThury Lili grafikája

 

Az Adorno-szemelvények folytatódnak! …az Auschwitz és a hétköznapok alrovatban

 

A házasság, aminek már csak a csúf paródiája él tovább abban a korban, amelyik kihúzta a talajt a házasság emberi joga alól, ma már csak az önfenntartás trükkjeként szolgál: a két összeesküvő egyike az általa elkövetett minden rosszért viselendő felelősséget kifelé a másikra hárítja, miközben valójában nyomorúságosan és posványosan együtt élnek. Csak az lenne tisztességes házasság, amelyben mindkét félnek meglenne a maga saját független élete, olyan egyesülés nélkül, amely gazdasági érdekkényszerből ered, ellenben igenis magukra vállalnák a másikért viselendő felelősség szabadságát. A házasság mint érdekközösség elkerülhetetlenül lealacsonyítja az érdekelteket, az pedig már a világberendezkedés aljassága, hogy – még ha tudja is ezt – a felek egyike sem vonhatja ki magát a lealacsonyodás alól. Ezért csábító néha a gondolat, hogy a házasság lehetősége szégyen nélkül csupán olyanok számára adatik meg, akik nem kényszerülnek érdekeik efféle érvényesítésére, vagyis a gazdagok számára. Ez azonban mindössze teljességgel formális lehetőség, tudniillik éppenséggel az ilyen kivételezettek azok, akiknek az érdekérvényesítés jóformán második természetükké vált – máskülönben nem tudnák megőrizni kivételezett helyzetüket.

 

(MESÉS Péter fordítása)

 
 

Thury Lili grafikája
Thury Lili kollázsa

About the author

A Pilpul 2014-es Auschwitz és a hétköznapok alrovatában A felvilágosodás dialektikája szerzője, Adorno (1903–1969) Minima Moraliájából közlünk szemelvényeket. A fordító, Mesés Péter filozófus, az Ex Symposion szerkesztője. A sorozatot Thury Lili kollázsaival illusztráljuk. Megjelenik nálunk Mit jelent a múlt feldolgozása című előadása Török Tamás fordításában is. A bevezetőt írta és némelyik szöveget ellenőrizte Teller Katalin.

Related Posts

Facebook Comments