INTER PARES

INTER PARES

- in Auswitz és a hétköznapok, Kiemelt, Komoly
2193
Thury Lili kollázsaThury Lili kollázsa

 

Az Adorno-darabok folytatódnak! A Minima Moraliából…

 
 
Az erotikus minőségek birodalmában, úgy tűnik, az értékek átalakulóban vannak. A liberalizmus korában, egészen napjainkig, a jó társaságból való férfiak, akiknek burokban nevelt és tisztes feleségeik túl keveset voltak képesek nyújtani, szégyenkezés nélkül fordultak művésznők, bohém nőcskék, édes kislányok és kokottok felé. A társadalom racionalizálásával eltűnt a boldogság eme szabályozatlan lehetősége. A kokottok kihaltak, édes kislányok az angolszász, illetve a technikai civilizáció által érintett más országokban amúgy sem voltak, a művésznőket, valamint a tömegkultúrában parazitának tekintett bohém nőcskéket pedig olyannyira átjárta az ész, hogyha egy férfi hozzájuk, anarchikus világukhoz, a saját csereértékük fölötti szabad rendelkezéshez menekülne, az a veszély fenyegetné, hogy felébredve, ha nem is lenne kénytelen titkárnőként alkalmazni az adott hölgyet, de mindenképpen be kellene ajánlania egy általa ismert filmes hatalmassághoz vagy forgatókönyvíróhoz. Ma már mindössze azok a hölgyek engedhetik meg maguknak a gondolkodás nélküli szerelmet, akiktől a házastársaik elfordulnak és a Maximba (ismert párizsi vendéglő – a szerk.) menekülnek. Miközben férjeik számára az ő hibájukból adódóan olyan unalmasak, mint a saját anyjuk, másoknak legalább megadják azt, amit tőlük egyébiránt megtagadnak. A már régóta érzelemmentes, szabados erkölcsű nő kereskedelmi ügyletet testesít meg, míg a tisztes és jól nevelt hölgy a sóvárgó, romantikától mentes szexualitást. Végeredményben a jó társaságbéli hölgyek erénnyé tették saját szégyenüket, ám mindezt egy olyan pillanatban, amikor már nincs többé társadalom és nincsenek hölgyek sem.
 

(MESÉS Péter fordítása)

 
 

Thury Lili kollázsa
Thury Lili kollázsa

Facebook Comments